Tustime Fizyoloji

Fizyoloji 1 Gün 1 Kısım Hücre Fizyolojisi

Fizyoloji 1 Gün 2 Kısım Sinir Sistemi ve Duyu

Fizyoloji 2 Gün 1 Kısım Endokrin Sistem

Histoloji 1 Gün Hücre

Histoloji 2 Gün Duyu Organları

Histoloji 2 Gün Endokrin ve Sindirim Sistemi

Histoloji 2 Gün Genel Embriyoloji

Histoloji 2 Gün İmmün ve Genital Sistem

Histoloji 2 Gün Kan

Histoloji 2 Gün Kardiyovasküler Sistem

Histoloji 2 Gün Kas ve Sinir Dokusu

Histoloji 2 Gün Sinir Sistemi

Histoloji 2 Gün Üriner ve Solunum Sistemi

Tustime Farmakoloji

Farmakoloji 1 Gün Genel Farmakoloji

Farmakoloji 1 Gün Otonom Sinir Sistemi

Farmakoloji 1 Gün Sempatomimetikler

Farmakoloji 1 Gün Terminoloji

Farmakoloji 2 Gün Santral Sinir Sistemi

Farmakoloji 2 Gün Sempatomimetikler 2

Farmakoloji 3 Gün Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 1

Farmakoloji 3 Gün Kardiyovasküler sistem farmakolojisi 2

Farmakoloji 4 Gün Antibiyotikler 2

Farmakoloji 4 Gün Antibiyotikler

Farmakoloji 4 Gün Antiviral İlaçlar

Farmakoloji 4 Gün İmmün Modülatör İlaçlar

Farmakoloji 4 Gün Otakoidler

Tustime Dahiliye

Dahiliye 1 Gun Kardiyoloji 1

Dahiliye 2 Gün Kardiyoloji 2

Dahiliye 2 Gün Solunum Sistemi Hastalıkları

Dahiliye 3 Gün Romatoloji

Dahiliye 3 Gün Solunum ve Göğüs Hastalıkları

Dahiliye 4 Gün Hematoloji

Dahiliye 5 Gün 1 kısım Hematoloji

Dahiliye 5 Gün 2 Kısım Gastroentroloji

Dahiliye 6 Gün 1 Kısım Endokrinoloji

Dahiliye 6 Gün 2 Kısım Endokrinoloji ve Metabolizma

Tustime Biyokimya

Biyokimya 1 Gün Karbonhidratlar 2

Biyokimya 1 Gün Lipidler

Biyokimya 1 Gün Karbonhidratlar

Biyokimya 2 Gün Elektrikten Dolayı Eksik Kısım

Biyokimya 2 Gün Genom

Biyokimya 2 Gün Lipidler 2

Biyokimya 2 Gün Metabolizma

Biyokimya 3 Gün Aminoasitler

Biyokimya 3 Gün Hücre

Biyokimya 3 Gün Proteinler

Biyokimya 4 Gün Enzimler

Biyokimya 4 Gün Hormonlar

Biyokimya 4 Gün Proteinler 2

Biyokimya 4 Gün Vitaminler

Tustime Anatomi

Anatomi 1 Gün Alt Ekstremite Kemikler

Anatomi 1 Gün Eklemler

Anatomi 1 Gün Kafa İskeleti

Anatomi 1 Gün Kemikler

Anatomi 2 Gün Eklemler ve Kaslar

Anatomi 2 Gün Kaslar

Anatomi 3 Gün Solunum Sistemi

Anatomi 3 Gün Dolaşım Sistemi

Anatomi 3 Gün Sindirim Sistemi

Anatomi 4 Gün Sinir Sistemi 1

Anatomi 4 Gün Üregenital Sistem

Anatomi 4 Gün Sinir Sistemi 2

Anatomi 4 Gün Sindirim Sistemi 2

Tustime Patoloji

Patoloji 1 Gün Neoplazi 1

Patoloji 1 Gün Onarım

Patoloji 1 Gün Hemodinamik Hastalıklar

Patoloji 1 Gün İmmun Sistem Hastalıkları

Patoloji 2 Gün Neoplazi 2

Patoloji 2 Gün Kalp ve Damar Hastalıkları

Patoloji 2 Gün Solunum Sistemi

Patoloji 2 Gün Lösemi & Lenfoma

Tustime Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji 1 Gün 1 Kısım

Mikrobiyoloji 2 Gün Bakteriyoloji

Mikrobiyoloji 2 Gün Bakteriyoloji2

Mikrobiyoloji 3 Gün Bakteri3

Mikrobiyoloji 3 Gün Parazitoloji

Mikrobiyoloji 4 Gün Viroloji

Mikrobiyoloji 4 Gün Viroloji2

Mikrobiyoloji 5. Gün Mantarlar

Mikrobiyoloji 5 Gün Viroloji3

Mikrobiyoloji 5 Gün İmmunoloji

Mikrobiyoloji 5 Gün Enfeksiyon